Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

VLÁDCI ŠTYROCH ŽIVLOV

Vládci štyroch živlov sú tu ore to, aby nám pomohli v určitých životných situáciách. Je nutné si uvedomiť, že celý svet funguje a existuje prostredníctvom živlov. Každý jeden živel nám slúži pre niečo iné. Týchto vládcov treba volať a komunikovať s nimi v meditácii. Je na každom, ako si vládcov predstaví. Dôležité je, aby ste vedeli čo naozaj chcete.

ŽIVEL OHŇA 

Oheň je archetyp mužskej energie. Tento živel sa práve tak, ako všetky ostatné živly prejavuje vo všetkom, čo bolo stvorené. Základnými vlastnosťami ohnivého princípu sú horúco a expanzia. Oheň a svetlo vládlo na počiatku všetkého stvoreného.

Oheň je tvorivosť, erupcia a vášeň. Oheň je tiež ťažko zvládateľný, takže s ním musíme byť veľmi opatrní. Oheň je symbol sily, moci, ochrany a schopnosti meniť veci z jedného stavu do druhého. Znamená osvietenie a podobne ako živel Vzduchu predstavuje tiež pravdu poznania cez očistu. V mnohých kultúrach je oheň spojovaný so smrťou a znovuzrodením, cyklom života.

Vládcu OHŇA prosíme o zdravie, aby spálil všetky choroby a všetko zlé v našom tele, zlé vlastnosti, aby spálil a zničil všetky dlhy, všetky zlé čary, všetkého čoho sa chceme zbaviť. 
OBETA : do ohňa hádžeme kúsky mäkkého chleba alebo zákusky a poďakujeme.

ŽIVEL VODA

Voda je archetyp ženskej energie. V porovnaní s ohňom má však živel vody celkom opačné vlastnosti.
Základnými vlastnosťami sú chlad a sťahovanie. Aktívny je životadárny, vyživujúci a udržujúci, negatívny pól je rovnaký, ako u ohňa, rozkladný a ničivý. Oheň a voda pôsobia vo všetkom.
Podľa zákona o stvorení ,by ohnivý princíp nemohol sám o sebe obstáť, keby v ňom nebolo protipólu, čiže princípu vodného. Tieto dva živly, oheň a voda, sú základnými živlami, ktorými bolo všetko stvorené. Živel Vody je spájaný so zrodením a premenou. Voda očisťuje, symbolizuje hľadanie tajomstvá života a smrti. Hlboké vody predstavujú hĺbku ľudskej duše, podvedomia. Starí Gréci zbierali rannú rosu pri východe slnka a využívali ju k liečbe zraku a očí.

Vládca vody. Tu prosíme o odplavenie stresov, hádok, smútku, nepokoja z vášho tela, ma prečisťujúce a uzdravujúce účinky. 
OBETA : treba kúpiť krásnu kyticu kvetov a pustiť do potoka či rieky a pekne poďakujte.

ŽIVEL ZEME - MATKA ZEM

Zem je univerzálny archetyp ženskej energie. Vzájomné pôsobenie prvých troch živlov sa stalo pôsobením štvrtého, zemného živlu. Pretože vo štvrtom, čiže v zemnom živly sú činné všetky živly, môžeme si vysvetliť všetok stvorený život. Naša planéta je nazývaná matka Zem. Predstavuje nevyčerpateľného ducha tvorivosti a je spájaná s prebytkom. Z nej pochádzajú všetky poklady, ktoré sa môžu označiť za božské. Zem nám poskytuje všetko potrebné k životu. Zem má zo všetkých živlov najslabšiu vibráciu, pretože je materiálnym pevným prejavom v našom svete. 

Matku Zem . prosíme o vytiahnutie negatívnej energie a nabitie pozitívnou, aby nás priviedla k bohatstvu, šťastiu, vytúženému partnerovi.

OBETA : kde je zem suchá, tak ju polievame minerálkou a poďakujeme. 

 

ŽIVEL VZDUCH

Živel Vzduchu má mužskú energiu. Zatiaľ čo živel Zeme sa využíva k prejavu vo fyzickej podobe, nájdenie bohatstva, nadbytku, hojnosti a dosiahnutia moci a sily, živel Vzduchu je zastúpený skôr v duševných činnostiach. Okultisti ho nepoužívajú za skutočný princíp, skôr ho majú za sprostredkovateľa medzi ohnivým a vodným princípom. Striedavým pôsobením aktívneho a pasívneho živlu Ohňa a Vody bol všetok stvorený život uvedený do pohybu. Vzdušný princíp prijal v úlohe sprostredkovateľa od ohňa vlastnosť sucha a od vody vlastnosť vlhka. Bez týchto vlastností by bol život nemysliteľný. Tieto dve vlastnosti prepožičiavajú princípu Vzduchu rovnako dve polarity. V pasívnom pôsobení je to životadárna polarita a v aktívnom ničivá. Princíp vzduchu nie je samostatným živlom a toto tvrdenie platí tiež o živlu Zeme. 

Vládca vzduchu. Prosíme o príval finančnej pomoci, dobrej pracovnej príležitosti, materializmu, istote. 

OBETA : Po vetre nazbierajte lupene ruží alebo iných kvetov počas vetra ich pustite do vzduchu a pekne poďakujte.


>>>>

Netreba zabudnúť, že jedna meditácia nepomôže hneď na prvý krát. Treba meditovať častejšie, najlepšie každý deň. Taktiež chcem upozorniť, že veci, ktoré majú ísť do zániku robíme pri odrastajúcom (cúvajúcom) mesiaci. Veci, ktoré idú do prijatia robíme pri rastúcom mesiaci. 

 

Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom www.vestenietarot.wbl.sk  Ďakujem za pochopenie.

 


 

 

TOPlist
aktualizované: 04.11.2018 16:16:10