Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

STRIDŽIE DNI

Ľudová tradícia 25. november označuje za deň, kedy začínajú pôsobiť strigy, alebo inak povedané, nepriaznivé energie, tie sú vraj intenzívne aj po novom roku. K ďalším kritickým dňom patrí 30.november, teda Ondrej, Barbora 4.decembra, Mikuláš 6., Lucia 13. a Tomáš 21.decembra.

Na Katarínu sa ľudia chránili pred strigami jedením cesnaku a robením kríža na dverách. V tento deň nesmela byť prvým návštevníkom v dome žena, a preto ľudia predvídavo posielali pred svitaním po domoch malých chlapcov – polazníkov s vinšmi. Tých potom za to odmenili peniažtekom. Medzi dievčencami a mládencami sa v tento deň robili žarty skrývaním rôzneho náradia. Mládenci okrem iného s radosťou vysadili brány z pántov a odvliekli ich do vzdialenejších dvorov, vyniesli voz na susedovu strechu, zatarasili dvere drevom. Na mnohých dedinách sú ešte stále známe katarínske tanečné zábavy pred adventom. Mládenci od rána do večera organizovali sprievody, na ktorých prezliekaním sa do ženských šiat, parodovali ženy.

Ženy nesmeli vojsť ani do stajní, a tak sa vraj premieňali na mačky, aby škodili najmä kravám tým, že im odoberú mlieko. Niektoré strigy sa vraj vedeli prepchať aj cez kľúčové dierky, preto ich gazdovia potierali cesnakom a na dvere svätenou kriedou robili krížiky. Po tieto dni sa nič nepožičiavalo, nerozdávalo, ba ani nepredávalo. Keď náhodou žena prišla niekde na návštevu ako prvá, odprevadili ju až pred dom. Vítaný ako prvý návštevník bol muž, lebo po ňom už mohol vstúpiť do domu ktokoľvek bez toho, aby mal vplyv na osud rodiny.

V tento deň ženy nepriadli a ani nič nešili i keď priadky sa začali, ale len symbolicky. Dievčatá priniesli koláče, chlapci víno a prvý večer budúcich sezónnych prác trávili spevom, tancom a rozprávaním sa.

Ako sa predlžuje noc, tak intenzívnejšie pôsobia temné sily. V podstate až do 13. januára. Okrem nečistých energií však pôsobia aj dobré, ktoré nám môžu pomôcť. Počas týchto dní sa okrem nečistých síl často objavujú aj takzvané “stratené” duše. To sú duše, ktoré zostali pripútané k zemi. Môže ísť o duše samovrahov, ľudí, ktorí zomreli náhle, ktorí mali ťažké hriechy, ale aj o dušičky, ktoré na zemi ostanú po potratoch. Prejavy sú rôzne. Citliví ľudia ich môžu zazrieť ako tiene, ale môžu počuť kroky, hoc nikto v dome nechodí, buchotanie, klopkanie, pády predmetov. Niekedy sa dušička objaví v podobe vtáčika, ktorý intenzívne bude zobáčikom klopkať na okno. Mali by sme vedieť, že negatívne sily sa spájajú a viac ako inokedy sa darí čiernej mágii”.

Existuje základné pravidlo, ktorým by sme sa mali riadiť. Je potrebné sa zbaviť chcenia či prianí získať niečo, alebo aj niekoho za každú cenu. Naši starí rodičia vravievali, že vtedy človek zapredáva dušu diablovi. Naozaj vyplnenie túžby sa veľmi ľahko môže spojiť s pôsobením nečistej energie. Preto by som radil, v prvom rade dávať si pozor na to, čo si želáme i na to, čo hovoríme. Čiernej mágii sa veľmi darí, preto nenechávajme napríklad otvorené okná po zotmení. Vo vchodových dverách nechajme kľúč zastrčený, zámku potrime cesnakom. Cesnak zavesíme do spálne a do miestnosti, kde sa najčastejšie zdržiavame. V domácnostiach by nemali chýbať svätené sviečky a svätená voda.

Sviatok svätého Ondreja z posledného novembrového dňa patrí spolu so sviatkom svätej Kataríny, Barbory, Mikuláša, Lucie a Tomáša medzi predvianočné dni, ku ktorým sa viažu rôzne ľudové zvyky, tradície a vinše. Svätoondrejský deň bol zároveň dňom ľúbostnej mágie.

Dievčatá triasli ploty a počúvali, kde sa rozbreše pes, pretože odtiaľ dostanú ženícha. V túžbe spoznať podobu alebo meno svojho budúceho liali olovo cez oko na kľúči do lavóra s vodou a výtvor bol doslova nástrojom veštenia, pretože bola potrebná veľká dávka fantázie, aby dievča v olove našlo nejaký symbol. Varili často aj halušky s lístočkami vo vnútri.

Mládenci zas prenášali hospodárske náradie do domov, kde mali slobodné dievčatá.

Na svätého Ondreja sa tiež oplatilo začínať robotu, lebo sa určite dobre skončila.

Ďalším stridžím dňom bola Barbora. Vtedy sa nesmelo priasť, šiť a perie párať. Dievčatá (Barborky) oblečené v bielom odeve, husími perami „vymetali“ domácnosti od nečistých síl.

Pozitívne sily  fungujú na svätého Mikuláša, ochrancu chudobných a detí. Je to veľký divotvorca. Pri ceste do Izraela zastavil veľkú búrku, žil vraj 342 rokov a jeho ostatky sú uložené v talianskom meste Bari. Na Mikuláša by sme mali robiť len nevyhnutnú prácu, nesmieme sa škriepiť a ani piť alkohol. Chcem upozorniť na deň Lucie, kedy naozaj treba zvýšiť opatrnosť a vyvarovať sa čo i len nečistých myšlienok.

Lucia bola takpovediac kráľovnou čarodejníc, pôvodne bola považovaná za ochrankyňu priadku a preto pre 13. december platil zákaz pradenia a šitia.

So sviatkom Lucie sa najčastejšie spájali ochranné kúzla a veštby. Aby sa predišlo návšteve bosorky nesmela v ten deň na hospodársky dvor vstúpiť žiadna cudzia žena, nemalo sa nič požičiavať, ani vracať. K ochrane pred strigami mali slúžiť tzv. Luciine kríže, ktoré sa ešte v devätnástom storočí robili kolomažou na dvere.. Neskôr sa robili aj cesnakom, ktorý v ten deň konzumovali nielen ľudia, ale podával sa aj zvieratám.

ZDROJ : Internet

 

 

 

 

TOPlist
aktualizované: 04.11.2018 16:16:10