Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

7 HRIECHOV a 7 CNOSTÍ

TÚŽBA

''Túžba'' či "Chtíč" je citové napätie vzniknuté zo snahy niečo dosiahnuť, získať, dychtivé prianie, želanie si niekoho, niečoho; žiadostivosť, túženie. Túžba nás spaľuje z vnútra a berie nám nielen súdnosť ale i pokoj duši. Ženie nás stále vpred ideme aj cez mrtvoly aby sme dosiahli cieľ. Špaľujúca vášeň a nepokoj v duši.

 

 

 

 

ZÁVISŤ

Závisť je jedna z ľudských emócií, spočívajúca v  našéj túžbe po niečom, čo má niekto iný, a v snahe získať predmet téjto túžby,niekedy i za cenu zavrhnutiahodných skutkou,ktoré vykonáme.Závisť má veľké oči a na tomto svete to tak bude vždy.preto ohovárame a koname v rozpore so zdravým rozumom.

 

 

 

 

MÁRNIVOSŤ - PÝCHA

Sme len ľudia marnomyselní, namyslení, samoľúbi, domýšľaví, povýšení, radi sa pochválime a dávame do popredia svoje kvality, krásu, múdrosť, oblečenie, toto je hriešne v ponímaní ak to dávame do popredia a hlavne ak to dávame okoliu pocítiť že sme vynimoční alebo dokonalí. Všetko je pomynuteľné a život nie je založený na nás. Slnko neprestane bez nás svietiť.

 

 

 

 

HNEV

Prejavy hnevu najčastejšie narušujú vzťahy medzi ľuďmi. Nakoniec môžu viesť k izolácii a bolestnej osamelosti. Aj keď prejavy hnevu majú často svoj dôvod, sú väčšinou prehnané a neprimerané situácii, ktorá ju vyvolala. V hneve vykonáme alebo povieme niečo čo neskôr ľutujeme, ale naša hrdosť nám nedovoľuje aby sme sa ponížili. Hnev je reakcia na provokácie, ohováranie, v hneve prestavame ovladať svoje emócie i seba sameho.

 

 

 

LENIVOSŤ

Lenivosť je napríklad neochota vstúpiť do nových oblastí myslenia a prijať novú, zrelejšiu zodpovednosť aj pri sebe samom. Vrodenú znalosť toho, čo je správne, prehliadame preto, že sme leniví. Naša neochota viesť vnútorný dialóg medzi dobrom a zlom je príčinou hriešnych skutkov. Vnútorný hlas dobra nás nabáda, aby sme si vybrali ťažšiu cestu, ktorá nás stojí skôr viac než menej námahy. My si radšej vyberieme ľahšiu cestu,ktorá nemusí byť dobrá. Kto veľa myslí nič nevymyslí.

 

 

 

OBŽERSTVO

Podstatou tohto hriechu nie je len nezriadené jedenie a mrhanie jedlom,  teda prežieranie, ale aj v inom zmysle. Pod pojmom obžerstva môžeme zaradiť aj drogovú závislosť (vrátane alkoholizmu, fajčenia). Je to v nás neukojiteľná potreba aby sme si dali toho viac nekontrolovateľne a plným priehrštím. Otázka je, či toho niekedy budeme mať skutočne dosť!

 

 

 

 

LAKOMSTVO

Lakomstvo je neochota podelit sa o niečo čoho má človek zvyčajne značný prebytok a lipnutie na hmotných i nehmotných statkoch. Je to aj nekontrolovateľná túžba zhromaždovať majetok a neochota podeliť sa. Bujnosť, prepych, nenásytnosť, hrabivosť, osobný zisk, ale aj krádeže a úplatkárstvo. Vyznačuje se túžbou získavať čo najväčší majetok a realizovávaním tejto túžby.

 

 

 

 

Opakom týchto hriechov sú cnosti :

POKORA

je to pocit, keď si človek uvedomuje vlastnú nedokonalosť alebo závislosť na niekom. Opakom pokory je pýcha. Mali by sme byť vďační za to ako vyzeráme a čím sme. Sú ľudia ktorí nevidia, nepočujú sú invalidní alebo inak hendikepovaní a poznajú skutočné hodnoty nielen tohto pominuteľného sveta ,vecí ale i života samého.

 

ŠTEDROSŤ

Je to ochota dávať, uskutočňovanie šľachetných myšlienok alebo činov, láska k blížnemu, charita, veľkorysosť. Potlačená chamtivosť a egoizmus. Opakom štedrosti je lakomstvo. Nielen brať, ale i dávať a podať pomocnú ruku tomu, ktorý to potrebuje. Nikdy totiž nevieme kedy, sa ocitneme sami na ich mieste v tomto pominuteľnom svete, kde je šťastie príliš vrtkavé.

 

DOBROPRAJNOSŤ

Je to predovšetkým láskavosť, ľudskosť, pochopenie, obdiv, charita, súcit, priateľstvo bez predsudkov a príčiny. Opakom Dobroprajnosti je závisť. Radujme sa s inými okolo nás s dosiahnútých výsledkov, darujme im nielen úsmev, ale prejavme radosť z toho, že možno práve aj my sme tým prispeli k výsledku. Ak doprajeme iným, aj nám bude dopriate.

 

CUDNOSŤ

Je naša cnosť spočíivajúca v mravnosti, zdržanlivosti, najmä vo vzťahu k pohlavnému životu. Nielen však k nemu, mali by sme mať v sebe hanbu aby sme sa príliš vyzývavo neobliekali alebo nechovali. Byť zdržanlivý tam, kde je to treba a dokázali sa nielen ovládať, ale i slušne správať k sebe i k nášmu okoliu.

 
 ČINORODOSŤ

Znamená vynaložiť dostatok úsilia, byť pracovitý a konať, hospodáriť dobre s časom, sledovať vlastnú činnosť a vyvarovať sa vlastnej lenivosti. Je to využitie svojich možností a schopností, tak vo fyzickom, ako aj psychickom svete. Príliš činorodosti tiež však dokáže škodiť, mali by sme teda v rozumnej miere zamestnávať samých seba, aby sa z toho neskôr nestala posadnutosť, lebo všetkého s mierou. Musíme preto poznať nielen samých seba, ale i svoje možnosti a predovšetkým vlastné hranice.

 
MIERUMILOVNOSŤ

Trpezlivosť, schopnosť znášať, vnútorná otužilosť, zhovievavosť voči sebe i iným, vnútorná vyrovnanosť. Zhovievavosť a odolnosť znášať naše utrpenie dosiahnuté sebaovladaním. Je to vyriešenie konfliktu či problému v pokoji a krotiť svoj hnev. Je to naša schopnosť odpustiť. Láskavosť by mala byť vyvážený stred medzi naším hnevom a vnútorným slabošstvom.

 
STRIEDMOSŤ

Sebakontrola, zdržanlivosť, vnímamie plnou mysľou, sebaovládanie, "uzda"- teda naše hranice. Mali by sme byť rozvažny a mali by sme s rozumom nielen premyšľať ale i konať. Jasné a čisté myšlienky by sme mali zhodnotiť a tie nás posunú vpred. Je to opatrnosť v živote, aby sme zbytočne neplytvali a rozhodovali sa spravne v danom momente i chvíli.

 

Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom www.vestenietarot.wbl.sk  Ďakujem za pochopenie.

 


 

 

 

 

TOPlist
aktualizované: 04.11.2018 16:16:10