Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

TAROTSKOP - SEPTEMBER

VŠEOBECNE – Tento mesiac bude o láske, prebudení či oslobodení sa. Mali by sme prehodnotiť všetky hodnoty, pozrieť sa do minulosti, zvážiť, čo sme doteraz urobili a pokúsiť sa zmeniť horšie na lepšie. Mali by sme riadiť krédom „Nesúď, posúď, zmeň.“ Je viac než pravdepodobné, že budeme k niečomu volaní. Neignorujme toto volanie, pretože sú to lepšie zajtrajšky. Karty signalizujú zlepšenie niečoho. I keď sa na prvý pohľad bude zdať, že zmeny sú negatívne, pretože dôjde k mnohým rozchodom či rozvodom, na druhej strane sa očistíme od negatívnej osoby alebo energií, ktoré ovplyvňovali náš život. Dá sa rozísť aj rozchodom a dáme šancu sebe a partnerovi si nájsť niekoho lepšieho. Nebojme sa urobiť zmeny. Rovnako nás čaká rozhodovanie. Rozhodovanie medzi starým, zaužívaným , tým, čo poznáme a novými vecami, ktoré v nás môžu vzbudzovať neistotu a strach. Rozhodujme sa z hĺbky srdca a za svojimi pocitmi si stáť. Láska sa už vytratila. Urobme preto niekoho šťastným malým darčekom, pekným slovom či len jednoduchým poďakovaním. Všetko, čo sa v tomto mesiaci stane, berme s vďakou. V septembri sa ukáže pravda.

BARAN – Baranov čaká emocionálny mesiac, mesiac plný citov, emócií. Bude to dobrý mesiac. Pohárová desiatka naznačuje spokojnosť nie len v rodine ale aj v peňaženke. September pre mnoho Baranov bude veľmi pozitívny mesiac. Tiež je vhodný čas na počatie. Čakajú vás nové dobrodružstva, nové začiatky, nápady či priateľstvá. Viera, sebapoznanie, duchovný rast. Užívajte si september plnými dúškami. Nebojte sa intenzity vašich citov. Nevyhýbajte sa im a ani ich nepotláčajte. Ak máte pocit výtvarne sa vyjadriť, jednoducho to urobte. Mali by ste navštíviť kúpele, bazén alebo si zadovážiť domácu fontánu.

BÝK -  Život vám skomplikujú intrigy a vedomé poškodzovanie dobrého mena. Preto sa bude od vás vyžadovať, aby ste obhájili vaše činy alebo názory. Nebojte sa útoku. Použite položené otázky k väčšiemu porozumeniu. Ak budú vaše názory správne, ich bližšie skúmanie nebude na škodu a vaša múdrosť sa viac prehĺbi. Je nutné, aby ste stáli pevne nohami na zemi. Pozor na choré emócie ako žiarlivosť, závislosť na partnerovi. Ak prežívate depresie, snažíte sa uvoľniť tlak tým, že sa oddávate svojim slabostiam alebo závislostiam. Choďte radšej do prírody a odovzdajte Matke Zemi všetky starosti, bolesti, žiaľ, smútok a požiadajte ju aby vás nabila pozitívnou energiou. To isté môžete urobiť s „vaším osobným stromom“.

BLÍŽENCI - Rytier diskov je osoba veľmi solídna a vytrvalá. Často býva silná a odolná. Dá sa na ňu spoľahnúť. Je to ale človek, ktorý nie je pružný ani flexibilný. Je to skôr človek, ktorý si potrebuje dlho premyslieť ďalšie kroky. Vytrvalosť a tvrdošijnosť sú potrebné. Urobte si plán a postupujte pomaly. Porozumieť miernosti je ľahké, avšak uplatňovať ju v praxi už obťažnejšie. Miernite svoj život vo všetkých smeroch : telesný, duchovný, citový i rozumový. Zamerajte sa, aby vaše jednanie ( alebo nečinnosť ) zodpovedali situácii. Ťažkosti prekonáte sebaovládaním meditáciou a načúvaním intuície.

RAK – Raci, v tomto mesiaci budete potrebovať veľa sily a lásky. Mečová trojka patrí medzi tie karty, ktoré nemajú takmer žiadny pozitívny význam. Vždy hovorí o tom, že city budú niečím zranené. Musíte urobiť to, čo viete, že je potrebné i keď to bude bolieť vás alebo dokonca niekoho iného. Všetko ale zvládnete vnútornou silou, energiou, ktorú viete vynaložiť na dosiahnutie cieľa. Nežná sila spojená s inteligenciou. Treba sa nechať viesť intuíciou pri obhajovaní určitého postoja. Máte na to, aby ste zmenili všetko zlé na dobré.

LEV - Prvá karta Veľkňaz, čiže september pod ochranou. Nebesia sú vám naklonené. Treba sa však pridržať dohodnutých pravidiel, inak budete znášať následky v plnej miere. Pozor pri podpisovaní dokumentov a ubezpečiť sa, že rozumiete stanoveným podmienkam. Rodina bude pre vás v tomto mesiaci dôležitá, pravdepodobne budete riešiť záležitosti týkajúce sa rodiny. Uchovávajte tradície. Smrť hovorí o zmenách. Možno ste v minulých dňoch alebo týždňoch cítili, že dôjde k zmenám. Všetko, čo sa v tomto mesiaci stane, bude pre vaše dobro. Karty tiež upozorňujú, že k výrazným zmenám dôjde v partnerskom živote. Buď to budú rozchody, rozvody, alebo dôjde k hádke, ktorá všetko očistí a vzťah sa upevní. Pozor si treba dať na vzťahy, ktoré sú viac ako priateľské a menej ako láska.

PANNA – Panny by si mali tento mesiac oddýchnuť od partnerov. Je dobré si oddýchnuť a urobiť prestávku, dočerpať psychickú energiu. Ak tak neurobíte dobrovoľne, donútia vás k tomu okolnosti, napríklad zdravotné problémy. Treba si ujasniť nové pohľady na staré problémy a zároveň dôkladne naplánovať ďalšie kroky. Urobte zo seba „mŕtveho chrobáka“ a ujasnite si ďalšie kroky pred ďalšou aktivitou.

VÁHY – Pre Váhy bude september prelomovým mesiacom. Je dobré a múdre učiniť radikálne rozhodnutia, prípadne ukončiť niečo, čo je maximálne nevyhovujúce alebo bráni vášmu posunu vpred. Nie je správne lipnúť na starom, lebo ináč sa nedá posunúť vpred. Tarotové palicové eso prináša silnú ohnivú energiu spojenú s dynamikou, mocou a zákonom. Budete mať potrebu konať rýchlo a impulzívne. Treba plánovať a podnikať, využívať taktiku a trpezlivosť, dávať si však pritom pozor na spurnosť a tvrdohlavosť.

ŠKORPIÓN - Mágove posolstvo sa týka kázne a zodpovednosti. Máte v sebe silu a moc dosiahnuť čo chcete, potrebné nástroje sú vám k dispozícii. Využívajte intuíciu, nežnosť, zmyselnosť. Rozvíjajte cudzie jazyky a začnite hovoriť viac otvorene a diplomaticky. Budete mať na svojich pleciach príliš veľa úloh. To môže viesť ku konfliktom a pocitom osamelosti. Celý mesiac bude v nespokojnosti so životom, neochotou pristúpiť ku kompromisom.

STRELEC – Strelci môžu pocítiť stratu energie alebo uviaznutie v začarovanom kruhu. Akoby všetko dobré bolo uväznené. Diabol, alebo tiež ak chcete okovy, hovoria o varovaní, výstrahe. Diabol predstavuje nedokonalú rovnováhu následkom ľahkomyseľného jednania. Dajte pozor a zmiernite svoje správanie. Buďte ostražití, čo sa týka zastaraných predstáv a posadnutí vo vašom živote. Nedovoľte, aby nejaká viera či zvyk nezatienila všetky ostatné stránky vášho života alebo vaše povinnosti a zodpovednosť voči sebe a druhým. Treba si uvedomiť, že lipnutie na niekom či niečom vedie k neslobode. Pozor na koketériu a zvádzanie, ktorá prichádza z minulosti. Obrovské riziko pre zadaných.

KOZOROŽEC - Ryby majú pred sebou veľmi pozitívny mesiac. Hviezda, čiže radosť, láska, naplnenie, harmónia a spokojnosť. Božia ochrana prináša nádej a inšpiráciu korunovanú zdarom, optimizmom. Božie rady sú vám k dispozícii, ak budete pozorne načúvať. Netreba banovať za tým, čo nám chýba, alebo čo nemáme, ale tešiť sa z maličkostí, ktoré život prináša. Všetko, o čo sa snažíte, dopadne dobre – je to pod šťastnou hviezdou. Hviezda je najsilnejšia ochranná karta tarotu. Usmernená energia vedie k úspechu. Predpokladom je cnosť, vnútorná integrita a sebadôvera. V tomto mesiaci si bude treba vybrať minimálne jednu z dvoch možností, ktoré sa vám ponúkajú. Je možné cestovanie.

VODNÁR – Tento mesiac bude pre vodnárov nie  veľmi pozitívny mesiac, na aký čakajú. Karty hovoria o pocitoch úzkosti, strachu, žiaľu alebo depresie, alebo o veľkých starostiach. Starostlivo preskúmajte, či tieto obavy sú naozaj oprávnené, alebo či len nejde len o „maľovanie čertov na stenu.“ Otvorte sa a dovoľte, aby vám niekto poradil a potešil vás. Potrebujete v tomto období viac zábavy. Usporiadajte si večierok alebo choďte na dovolenku.

RYBY - Pustovník je kartou vnútorného zastavenia sa, vystihujúca introvertné obdobie, počas ktorého sa snažíte nájsť cestu k sebe samému. Zastavte sa a prehodnoťte svoje konanie a porozmýšľajte o ďalších krokoch. Dbajte o to, aby ste sa nezačali upínať na konečné výsledky a neprišli tak o zostávajúcu radosť z tvorby. Hrozí nebezpečie, že si budete robiť príliš veľké starosti o peniaze. Snažte sa byť v jednote s okolím. Skôr sa odovzdajte toku udalostí, než aby ste sa snažili s nimi manipulovať. Splyňte s okolím ( alebo niekým konkrétnym ) a nechajte sa viesť.

Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom www.vestenietarot.wbl.sk  Ďakujem za pochopenie.TOPlist
aktualizované: 31.08.2018 11:29:51