Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

9 utorkov Svätej Marty

 

Táto modlitba bola nájdená v kostole vytlačená na papieriku. Vyzerá to byť účinná modlitba, veď na žiadosť sv. Marty vzkriesil Ježiš mŕtveho Lazara (viď Evanjelium podľa Jána – Jn. 11) 


Marta z Betánie, sestra Lazara a Márie, sa starala o telesné dobro svojho hosťa Ježiša. Na jej vrúcne prosby vzkriesil Ježiš zomretého Lazara. Sviatok sv. Marty je 29. júla.

Pri modlitbe 9 utorkov sv. Marty má horieť svieca. Táto modlitba je taká mocná, že pred ukončením týchto deväť utorkov dostaneš to, čo si vyprosuješ, nech by to bolo akokoľvek ťažké. 

Ó, svätá Marta, Ty zázračná, utiekam sa k Tebe o pomoc a celkom sa spolieham na Teba, že mi pomôžeš v mojich potrebách a budeš mi nápomocná v mojich skúškach. Z vďaky Ti sľubujem, že budem túto modlitbu všade rozširovať. Pokorne, úpenlivo prosím, poteš ma v mojich starostiach a ťažkostiach! Pre veľkú radosť, ktorá naplnila Tvoje srdce, keď si vo svojom dome v Betánii poskytla prístrešie Spasiteľovi sveta, vrúcne Ťa prosím, prihováraj sa za mňa a za moju rodinu, aby sme si uchovali svojho Boha vo svojich srdciach a tak si zaslúžili dosiahnuť liečivý prostriedok pre našu potrebu, predovšetkým pri tejto starosti, ktorá ma teraz ťaží (prosíte o niečo ). Vrúcne Ťa prosím, pomocnica v každej tiesni, premôž tie ťažkosti tak, ako si premohla draka, kým neležal pri Tvojich nohách! 

Potom sa pomodlíte Otče náš 1x, Zdravas 1x a 9x Svätá Marta, pros za nás!

 


 

 

TOPlist
aktualizované: 04.11.2018 16:16:10